Phụ kiện

 Xlab- Hộp đựng dụng cụ GEAR BOX  Xlab- Hộp đựng dụng cụ GEAR BOX
650,000₫
 Xlab- Hộp đựng dụng cụ DUO POD  Xlab- Hộp đựng dụng cụ DUO POD
380,000₫
 Xlab -Bơm tay TIRE MATE  Xlab -Bơm tay TIRE MATE
720,000₫
 Xlab - Gọng bình nước VULCAN - BLACK  Xlab - Gọng bình nước VULCAN - BLACK
385,000₫
 Xlab - Gọng bình nước RAPTOR - BLACK/BLACK  Xlab - Gọng bình nước RAPTOR - BLACK/BLACK
1,055,000₫
 Xlab - Gọng bình nước MINI WING 105 System  Xlab - Gọng bình nước MINI WING 105 System
1,583,000₫
 Xlab - Gọng bình nước GORILLA  Xlab - Gọng bình nước GORILLA
1,550,000₫
 Xlab - Gọng bình nước DELTA 105 System  Xlab - Gọng bình nước DELTA 105 System
1,240,000₫